Pred nástupom

Pred nástupom potrebujete nasledovné:

  1. Vyplniť prihlášku a zaslať do nášho zariadenia (nástup je možný po celý rok)
  2. Priniesť potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať detský kolektív
  3. Priniesť kópiu zdravotného preukazu dieťaťa
  4. Priniesť náhradné oblečenie do interiéru aj exteriéru, papučky a pyžamko

Dokumenty na stiahnutie:

Prihláška
Potvrdenie pediatra
Dohoda o opatrovaní dieťaťa

Tešíme sa na vás!