Denný program

Pretože pre deti je hra prirodzená, všetky aktivity prebiehajú u nás nenútenou hravou formou. Tvoríme, súťažíme, podporujeme individualitu každého dieťaťa, úspechy pochválime, nekarháme.

Harmonogram:

07.00 – 09.15  príchod detí, voľná hra, hudobné a pohybové aktivity
09.15 – 09.30  hygiena
09.30 – 10.00  desiata
10.00 – 10.30  edukačné aktivity podľa štátno-vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED v slovenskom a anglickom jazyku
10.30 – 11.30  pobyt vonku na dvore alebo prechádzka v okolí
11.30 – 12.00  hygiena, obed
12.00 – 12.30  hygiena a príprava na kľudový režim (spánok)
12.30 – 14.30  spánok
14.30 – 15.00  hygiena a samoobslužné činnosti
15.00 – 15.15  olovrant
15.15 – 18.00  hra v herni alebo vonku, odchod detí domov

Cenník >